LANTLIGA ÖHR

Vårt gamla hus byggdes 1870 som mejeri och byggdes senare om till lanthandel. Så sov huset en törnrosasömn tills man 1996 fick upp ögonen för det och en varsam men genomgripande renovering genomfördes. Här fanns då varken el, vatten eller avlopp. De gamla skurgolven är bevarade och såpskuras. De gamla fönstren är kvar och innanfönster används. Det lantliga Öhr ligger vackert vid Helgasjöns nordspets och i närbelägna Ormesberga hävdas ängar på gammalt vis…

Kära nån, redan över tio år i huset! Vi övertog verksamheten här i Öhr 2007.  2017 firade huset 20 år som café och Systrarna Skogströms 10 år i huset.

Hjärtligt Välkommen till oss i lantliga Öhr!