DET LANTLIGA ÖHR

Hos oss kan du sjunka ner i mormors knöliga soffa och titta ut i lantträdgården genom buckligt fönsterglas.

Huset byggdes 1870 som mejeri och det byggdes senare till en lanthandel. Så sov huset en törnrosasömn tills man 1996 fick upp ögonen för det och en varsam men genomgripande renovering genomfördes. Här fanns då varken el, vatten eller avlopp. De gamla skurgolven är bevarade och såpskuras. De gamla fönstren är kvar och innanfönster används. Det lantliga Öhr ligger vackert vid Helgasjöns nordpsets och i närbelägna Ormesberga hävdas ängar på gammalt vis…

Kära nån, redan över tio år i huset!
Vi övertog verksamheten här i Öhr 2007 och  2017 fira
de huset 20 år som café och Systrarna Skogströms 10 år i huset.


Vardagslyx åt alla!